Live Live

Brookhuis hoeft zieke werknemer geen ontslagvergoeding te betalen

Gepubliceerd: Vrijdag 26 april 2019 16:01

Brookhuis hoeft zieke werknemer geen ontslagvergoeding te betalen

Vervoersbedrijf Brookhuis is niet verplicht het ‘slapende’ arbeidscontract van een volledig arbeidsongeschikte werknemer te ontbinden. De werkgever hoeft ook geen ontslagvergoeding te betalen.

Met deze uitspraak heeft kantonrechter J.M. Marsman een belangrijk signaal afgegeven in een principiële zaak die onder meer bij CNV Vakmensen hoog op de agenda staat. De bond is onlangs een landelijke campagne begonnen om de kwestie van de naar schatting duizenden ‘slapende dienstverbanden’ in Nederland zo snel mogelijk op te lossen.

Spookcontracten
Bij slapende dienstverbanden, ook wel ‘spookcontracten’ genoemd, gaat het om werknemers die langdurig ziek zijn geworden en niet meer aan het werk kunnen komen, bijvoorbeeld vanwege een ernstige en uitzichtloze ziekte. In plaats van het dienstverband zoals gebruikelijk na twee jaar ziekte te beëindigen, houden sommige werkgevers zieke werknemers stilletjes in dienst. Zonder salaris te betalen, want na twee jaar ziekte hoeft dat niet meer.

Door deze truc hoeven werkgevers niet de wettelijke ontslagvergoeding uit te keren, zoals sinds 2015 in dit soort situaties is verplicht. Een werknemer kan niet zomaar eisen dat zijn werkgever het contract beëindigt.

Terugvorderen
Werkgevers die de ontslagvergoeding wel betalen, kunnen die overigens vanaf eind volgend jaar onder voorwaarden terugvorderen bij het UWV. Maar daarover is nu nog veel onduidelijkheid. De doodzieke werknemer van Brookhuis legde zijn zaak daarom voor aan de kantonrechter. Brookhuis heeft de man al meer dan twee jaar sinds hij ziek werd op de loonlijst laten staan, ook al kan hij geen arbeid meer verrichten en is uitzicht op terugkeer naar zijn werk uitgesloten.


In juni nam de werkgever het initiatief het ontslag in gang te zetten, zonder ontslagvergoeding. De werknemer is akkoord met het ontbinden van zijn arbeidscontract, maar hij vindt dat hij dan wel recht heeft op een ontslagvergoeding. „Met mijn cliënt gaat het financieel steeds slechter”, lichtte zijn gemachtigde tijdens de zitting in het Enschedese kantongerecht toe.

Ziektegeschiedenis
Raadsman A. van Gurp van Brookhuis voerde echter aan dat het vervoersbedrijf zich een ontslagvergoeding niet kan permitteren, mede met gezien het feit dat veel andere werknemers van het bedrijf een ziektegeschiedenis hebben. Nog los van de vraag of dat wel zou moeten. „Er is geen sprake van ernstige verwijtbaarheid op grond waarvan alleen een eventuele ontslagvergoeding zou kunnen worden toegewezen.”

Kantonrechter Marsman liet tijdens de zitting al doorschemeren dat zij geen wettelijke grondslag ziet om de werknemer een ontslagvergoeding toe te kennen. In haar eindbeschikking kwam ze tot dezelfde conclusie. De medewerker moet de proceskosten van Brookhuis betalen.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Emiel Muijderman

Deel deze pagina: