Live Live

VIDEO Blijdschap bij FC Twente: niet failliet en geld voor nieuwe spelers

Gepubliceerd: Woensdag 18 juli 2018 08:56

VIDEO Blijdschap bij FC Twente: niet failliet en geld voor nieuwe spelers

FC Twente gaat een plan voor schuldsanering maken. Op voorwaarde dat alle schuldeisers meedoen, moeten er miljoenen worden kwijtgescholden.

Het akkoord dat de club sloot met de gemeente is vervat in een voorlopig collegebesluit, dat volgende week dinsdag definitief wordt. De gemeenteraad hoeft daarvoor niet extra terug te komen van reces. Het college inventariseert hoe de raadsfracties er over denken en neemt die mening mee in het definitieve besluit. Er komt ook nog een staatssteuntoets. Blijkt er sprake van staatssteun, dan zal FC Twente daarover een premie moeten betalen.

Schulden afbouwen
Afgesproken is dat de club gaat werken aan een plan voor schuldsanering. Twente sleept nu nog een schuld van bijna 40 miljoen euro achter zich aan. Enkele jaren geleden was dat zelfs ruim 90 miljoen euro. Op voorwaarde dat ook de andere crediteuren meedoen – bank, een grote sponsor en oud-bestuurders die met een achtergestelde lening in de club zitten – wil de gemeente de club helpen bij de schuldreductie.

Enschede heeft zelf een lening van 17 miljoen uitstaan bij FC Twente en staat bovendien voor 8,4 miljoen garant. Aandelenverkoop moet zorgen voor versterking van het eigen vermogen, dat nu 6 miljoen euro negatief is.

Vennootschap: Noabers
Noabers. Zo gaat de vennootschap heten waarin de aandelen FC Twente worden ondergebracht, die in de verkoop komen. Het gaat voorlopig om een belang van maximaal 49 procent. Ook supporters en supportersclubs krijgen komend seizoen de kans aandeelhouder te worden. Verder kunnen schuldeisers, als ze dat willen, de vordering die ze nog hebben in de club omzet in aandelen. Daarvoor moet eerst een prospectus worden opgesteld, die moet worden goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Gaten dichten, aandelen verkopen
Omdat de waarde van de club nog niet exact is bepaald, kan ook nog niet precies worden vastgesteld hoeveel procent van de aandelen de 30 bedrijven krijgen in ruil voor de 10 miljoen euro die er nu is toegezegd en waarvoor al grotendeels is getekend. Daarom verstrekt Noabers FC Twente eerst een lening, zodat de club in elk geval verder kan. Die lening wordt later omgezet in aandelen. In totaal denkt FC Twente voor 14 miljoen euro aandelen aan de man te brengen.

Dat geld is nodig om twee seizoenen in de Keuken Kampioen Divisie mee door te kunnen komen. Er worden gaten mee gedicht – Twente moet de naheffing van de fiscus ter hoogte van 4,5 miljoen euro komend seizoen betalen – en de spelersagent van oud-speler Jesus Corona wordt er mee betaald. Wat er overblijft kan in de spelersgroep worden gestoken.

'Krachtenbundeling is uniek'
Wethouder Eelco Eerenberg had, net als twee jaar geleden bij de eerste redding van de club, de regie: “Ik ben blij dat het regionale bedrijfsleven deze grote extra stap zet. Met onze opschorting helpen we de korte termijn te overbruggen. Voor de lange termijn gaan we kijken naar lastenverlichting.”

Directeur Erik Velderman van FC Twente zegt trots ze zijn op de gezamenlijke reddingsoperatie, die FC Twente voor een faillissement heeft behoed en er zelfs voor zorgt dat de club in nieuwe spelers kan investeren. “Deze krachtenbundeling is uniek. Ik denk dat er geen streek in Nederland is waar gemeente, sponsors en supporters – we hebben al meer seizoenkaarten verkocht dan vorig seizoen - na een degradatie zo met z’n allen achter hun club zijn gaan staan als in Twente.”

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Wouter Borre

Deel deze pagina: