Live Live

Binnen- en buitenbad op Het Diekman in Enschede uit elkaar

Gepubliceerd: Donderdag 11 oktober 2018 11:17

Binnen- en buitenbad op Het Diekman in Enschede uit elkaar

Een vrije kavel op het plein naast de Diekmanhal is de beste plek voor een nieuw zwembad. Tot die conclusie komt het college van B en W na onderzoek van de mogelijkheden voor de geplande nieuwe baden op terrein Het Diekman.

Twee ingangen
De gemeenteraad heeft eerder het college opdracht gegeven hier twee baden te realiseren die zijn gericht op de breedtesport en één warmwaterbad. De voorgestelde keuze voor de kavel naast de Diekmanhal betekent wel dat binnen- en buitenbad op een afstand van 150 meter van elkaar komen te liggen. Daardoor zijn twee ingangen noodzakelijk.

„We beseffen dat, dat een nieuw gegeven is”, aldus burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Maar ze voorzien geen problemen. „Gebruikers zullen specifieker kiezen tussen binnen of buiten omdat het subtropische deel is vervallen.”

Qua exploitatie zijn er geen gevolgen. „De afstand is gering, waardoor de personeelsinzet flexibel blijft. Ook gecombineerde toegangskaarten blijven mogelijk. Wel zullen er kosten aan de orde zijn voor onder andere separate installaties.” Daar staat tegenover dat kosten die voor andere locaties gelden, zoals bestemmingsplanprocedure en het eventueel verplaatsen van ligweide, worden voorkomen.

Oververhit
Het college waarschuwt voor situatie in de bouwmarkt die oververhit is. Door de stijgende bouwkosten ontstaat er een reëel risico van budgetoverschrijding, aldus het college. De kostenramingen worden continu gemonitord en de raad geïnformeerd over mogelijke meerkosten. Omdat de opening van het nieuwe zwembad in 2021 is gepland, moet de aanbesteding begin 2019 plaatsvinden.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Annina Romita

Deel deze pagina: