Live Live

Bezoekerscentrum het Lammerinkswönner wordt vernieuwd

Vrijdag 23 februari 2018 16:04

Bezoekerscentrum het Lammerinkswönner wordt vernieuwd

Lammerinkswönner gaat een nieuwe toekomst tegemoet. De gemeente wil de coördinatie over het monumentale lös hoes met bijbehorende gebouwen per 1 juli overdragen aan drie partijen: het AOC Oost locatie Enschede, zorgboerderij Viermarken en Stawel (Stichting Agrarisch Welzijn).

Zij worden samen verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van het natuureducatieve complex in het Ledeboerpark, onderdeel van landgoed 't Wageler.

Gunstige samenwerking
De samenwerking biedt gezien de verschillende achtergronden en expertise van de betrokken partijen veel nieuwe kansen. Leerlingen van het AOC Oost zouden bijvoorbeeld het ontwerpen en onderhouden van tuinen om de boerderij op zich kunnen nemen: leren in de praktijk op locatie, oftewel een levend leslokaal. Ook zou Lammerinkswönner een plek kunnen worden voor leerlingen die tijdelijk op een andere plek dan op school een aangepast programma volgen en meer individuele begeleiding nodig hebben.

Stawel heeft nu nog geen officieel kantoor voor de enige medewerker die in dienst is van de stichting. Stawel zou Lammerinkswönner kunnen gebruiken als uitvalsbasis en ontvangstruimte. Zorgboerderij Viermarken zou Lammerinkswönner kunnen gebruiken als extra locatie voor leerwerkplekken en arbeidsmatige dagbesteding voor haar cliënten.

Budget
De gemeente heeft een budget van 320.000 euro per jaar voor het hele landgoed, inclusief Lammerinkswönner en het Ledeboerpark. Bijna de helft (150.000 euro) daarvan is bedoeld voor onderhoud en beheer van het Ledeboerpark. Voor de huur van het Lammerinkswönner en het naastgelegen Koetshuis wordt een bedrag van 41.250 euro per jaar uitgetrokken. Dat bedrag wil de gemeente storten op de rekening van Viermarken, de beoogde hoofdhuurder. De huur gaat in voor een periode van vijf jaar. Als na een proefperiode van een jaar de samenwerking tussen AOC, Viermarken en Stawel niet wordt voortgezet, kan de gemeente de overeenkomst opzeggen.

De gemeente verwacht op termijn van Lammerinkswönner nieuwe inkomsten, bijvoorbeeld door de verhuur van lesruimte aan het AOC. Dan moet er wel eerst een geschikt leslokaal komen. Daar is in het eerste jaar geen sprake van, omdat er met het oog op de kosten in de proefperiode geen grote verbouwingen mogen worden uitgevoerd.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede - foto: Emiel Muijderman

Deel deze pagina: