Live Live

Bewoners Teesinkbos hekelen gebrek aan communicatie door gemeente Enschede

Gepubliceerd: Woensdag 22 januari 2020 10:18

Bewoners Teesinkbos hekelen gebrek aan communicatie door gemeente Enschede

Een gebrek aan communicatie zorgt voor onverminderde boosheid bij een aantal bewoners van het Teesinkbos in Boekelo. Zij zaten gisteren bij de bezwarencommissie om te ageren tegen een voorgenomen besluit hun wijkje als beschermd dorpsgezicht te bestempelen.

Erwin Waanders | Tubantia

Gepasseerd
Ze voelen zich gepasseerd door de gemeente Enschede, die het voorgenomen besluit tot voorbescherming niet met de bewoners zou hebben gedeeld. Met dat besluit wil de gemeente, op aandringen van de stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker, erfgoedvereniging Heemschut en Cuypersgenootschap, een voorschot nemen op een eventuele monumentenstatus voor het gebied. Dat zou verstrekkende gevolgen hebben voor de huidige- en toekomstige bewoners. Zij zouden dan aan tal van regels gebonden zijn bij het toekomstbestendig maken van hun woningen.

Irritatie
Jeroen Verhaak sprak namens de bewoners zijn irritatie uit over het gebrek aan communicatie. „Los van het feit dat we het geen goed besluit vinden, had het de gemeente gesierd ons, maar zeker de dorpsraad vooraf op de hoogte te stellen van het voorgenomen besluit en dat is hier niet gebeurd”, zegt Verhaak. Inmiddels is de dorpsraad ingelicht en die heeft negatief op het besluit gereageerd.

Bemoeienis
Het komt er op neer dat de bewoners, die volgens eigen zeggen in de mooiste wijk van Enschede wonen, teveel bemoeienis van de gemeente en de historische verenigingen niet willen. „De mensen wonen er met liefde voor hun huis en de omgeving en daar hebben we geen aparte status voor nodig”, aldus Verhaak. De gemeente wil een klankbordgroep met bewoners als het besluit er toch komt. „We willen niks op voorhand verbieden, maar samen afspraken maken om de toekomst van het Teesinkbos te waarborgen”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Frans Nikkels

Deel deze pagina: