Live Live

Behandeling zomernota Enschede is zware bevalling: na 10 uur pas goedkeuring

Gepubliceerd: Woensdag 10 juli 2019 09:54

Behandeling zomernota Enschede is zware bevalling: na 10 uur pas goedkeuring

Na bijna tien uur vergaderen over de halfjaarcijfers, is de zomernota gisteravond aangenomen door de gemeenteraad. Dat wil zeggen: alleen de coalitiepartijen gaven hun goedkeuring.

Na bijna tien uur vergaderen over de halfjaarcijfers, is de zomernota dinsdagavond aangenomen door de gemeenteraad. Dat wil zeggen: alleen de coalitiepartijen gaven hun goedkeuring.

Een zware bevalling. Zo mag de de behandeling van de zomernota wel genoemd worden. Niet omdat raadsleden elkaar de tent uitvochten. Integendeel: het onderlinge debat bleef tijdens de tien uur durende vergadering, die maandagmiddag, maandagavond en dinsdagavond werd gevoerd, grotendeels uit.

Lange zit

Met name de eerste spreektermijn van de raadsfractie en het college was met zeven uur een lange zit. Tot veel veranderingen zou de vergadering echter niet leiden. Weliswaar werden er ruim zestig moties en amendementen ingediend, maar de tegenvoorstellen waarvoor een meerderheid in de gemeenteraad te vinden was roepen het college vooral op tot onderzoek of om binnen budgetten te blijven.

Dat betekent dat de meeste bezuinigingen die het college voorstelt om de financiële tekorten op te vangen gewoon worden meegenomen bij het opstellen van de gemeentebegroting voor 2020 en verder. Dus ook de halvering van het budget voor de zwembaden per 2023, waarvan exploitant Sportaal heeft gewaarschuwd dat deze desastreus zal zijn voor haar eigen personeel en het aanbod van zwemvoorzieningen in Enschede.

Behoorlijke afstand

Als er een ding is duidelijk geworden in de vergaderingen is dat de afstand tussen de vijf coalitiepartijen en de meeste partijen in de oppositie behoorlijk groot aan het worden is. Exemplarisch is een op het oog onschuldige discussie over op welk moment de begroting aan de raad wordt aangeboden: voor of nadat het rijk eind september eventuele wijzigingen in de bijdrage vanuit het gemeentefonds aankondigt. De coalitie wil dat nieuws afwachten, maar de oppositie wil juist meer tijd om de begroting te kunnen lezen. Het verschil inzicht en eigen belangen zorgt voor onderlinge irritatie.

De circa dertig moties en amendementen die door de vijf coalitiepartijen werden ingediend werden bijna allemaal aangenomen. Ter vergelijking: van de voorstellen van oppositiepartijen werden alleen een symbolische motie van DENK (belonen van zorgbureau’s die hun zaken wel op orde hebben) en vier moties van GroenLinks door alle coalitiepartijen gesteund. En ook dat is veelzeggend: GroenLinks lijkt de rol te hebben overgenomen zoals de PvdA die de vorige coalitieperiode had.

Beloond
Door constructief mee te praten en niet te kritisch uit te laten over het gemeentelijke beleid werden de sociaaldemocraten na de laatste verkiezingen beloond met een plek in het college, ten koste van het CDA. Desondanks stemde ook GroenLinks gisteravond tegen de zomernota. Dat heeft in belangrijke mate te maken met een ‘gebrek aan ambitie’ en bijbehorende middelen en maatregelen op gebied van duurzaamheid.

Conclusie na tien uur vergaderen is dat de coalitie de poorten voorlopig gesloten weten te houden en dat de oppositie nog onvoldoende in staat blijkt om een vuist te maken. Bij veel tegenvoorstellen van de oppositiepartijen ontbrak een financiële dekking of werd de dekking (bezuinigen op eigen personeel of externe inhuur) niet door de coalitie geaccepteerd.


© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, (archief)foto: Lars Smook

Deel deze pagina: