Live Live

AUDIO: Enschede geeft groen licht voor plannen Kop van de Boulevard

Dinsdag 13 maart 2018 13:25

AUDIO: Enschede geeft groen licht voor plannen Kop van de Boulevard

De Enschedese gemeenteraad stemde maandagavond voor een investering van 15 miljoen euro voor de ontwikkeling van de Kop van de Boulevard.

Voor de meeste fracties staat als een paal boven water dat het plan voor de Kop van de Boulevard Enschede mooier, leefbaarder en interessanter maakt. En die argumenten bleken voor de meeste raadsleden voldoende om in te stemmen met de forse investering door de gemeente Enschede.

Weg vrij
Met het akkoord van de raad, maandag voor het laatst bijeen voor de gemeenteraadsverkiezingen, is de weg vrij voor projectontwikkelaar LIFE om, met allerlei andere partijen, 150 miljoen euro in de uitbreiding van het stadscentrum te investeren. Topman Jacky Scheerens van LIFE zag vanaf de publieke tribune hoe het licht voor zijn ingrijpende plannen op groen werd gezet.

Zijn plannen zijn niets veranderd. Alleen is tussentijds wethouder Jeroen Hatenboer van het toneel verdwenen. Het maakt voor de verdere planvorming en de uitvoering niet veel uit.

Metamorfose
De intentieovereenkomst uit september 2016 staat nog overeind. De Kop van de Boulevard, ten westen van het stadserf, ondergaat de komende jaren een metamorfose. In het gebied tussen Holland Casino en de ICT-toren komen drie woontorens met in totaal 530 appartementen. LIFE bouwt 144 koopappartementen op eigen risico, Domijn neemt 100 appartementen in de sociale huursector voor zijn rekening en voor de overige 288 appartementen in de vrije sector zijn meerdere investeerders in beeld.

Applaus
Raadsnestor Anneke Broekman (VVD), voor het laatst actief in de raad, hield een gloedvol betoog. Zij riep de raad op om nu voor te stemmen, bij de verdere invulling van de plannen vooral de vinger aan de pols te houden, maar nu te kiezen voor 'een topplan dat Enschede mooier maakt'. Het leverde de ervaren politica een applaus op.

Kosten
De ontwikkeling van de Kop van de Boulevard komt dus bijna volledig voor rekening van de investeerders. LIFE is verantwoordelijk voor de bouw van het vastgoed en de bijbehorende parkeergarages, de aanleg van een nieuwe oprit naar de Q-parkgarage van de voormalige Zuidmolen en de ontwikkeling van het braakliggende DISH-terrein naast de ICT-toren.

Sloop
De gemeente neemt de sloop en het bouwrijpmaken van het voormalige SLO-gebouw en de naastgelegen parkeerplaats voor zijn rekening. De kosten daarvan worden ingeschat op ruim 8 miljoen euro. Die verwacht de gemeente terug te verdienen met de verkoop van de grond aan de Kop van de Boulevard. Over de verkeersmaatregelen zal de nieuwe raad nog vaak genoeg mogen debatteren.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede - Foto: Annina Romita

Deel deze pagina: