Live Live

AUDIO Enschede dit jaar nog aan de slag met Burgerbesluit Vuurwerk

Maandag 04 december 2017 14:17

AUDIO Enschede dit jaar nog aan de slag met Burgerbesluit Vuurwerk

Al rond de komende jaarwisseling maakt de gemeente Enschede een begin met het uitvoeren van de voorstellen uit het Burgerbesluit Vuurwerk, dat de uitkomst was van de dit jaar gevoerde Stadsdialoog Vuurwerk-G1000 Enschede.

Het besluit werd op 11 november door inwoners van Enschede genomen en bevat voorstellen voor vuurwerkvrije zones en voorlichting in het algemeen en specifiek op scholen.

'Enschede viert oud en nieuw'
Omdat alle drie voorstellen sterk gericht zijn op voorlichting, worden ze uitgevoerd onder de meerjarige campagne 'Enschede viert oud en nieuw'. Binnen deze campagne wordt aandacht gevraagd voor een veilig oud en nieuw, waarbij iedereen het naar zijn zin heeft en rekening met elkaar houdt. Doel van de campagne is langzaam maar zeker voor een cultuuromslag zorgen, door bewustwording van de eigen rol tijdens de jaarwisseling en het verinnerlijken van redelijke gedragsnormen rond vuurwerk.

Er komt een website met basisinformatie rond (het afsteken van) vuurwerk, een flyer, en in het straatbeeld komt de campagne terug met posters. Leerlingen van verschillende scholen krijgen, onder meer in samenwerking met HALT, vuurwerkveiligheidspakketjes. Verder gaat de gemeente inzetten op vrijwillige vuurwerkvrije zones. Inwoners kunnen, door een poster achter hun raam te hangen, aangeven dat zij niet willen dat er vuurwerk wordt afgestoken rond hun huis. Deze poster is verkrijgbaar via weekblad Huis aan Huis en de website.

Tot slot worden verplichte vuurwerkvrije zones ingesteld bij het MST, de dierenopvang en de kinderboerderijen in de stad. Een monitoringsgroep van burgers gaat meekijken hoe de gemeente uitvoering geeft aan het Burgerbesluit Vuurwerk.

1Twente Enschede sprak met René Kreeft, voorzitter van de commissie Stad en Bestuur. Beluister dat item hierboven terug.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede. - Foto: Annina Romita

Deel deze pagina: