Live Live

AUDIO | Ondanks maatregelen nog 660.000 kilo afval gedumpt in Enschede

Gepubliceerd: Dinsdag 22 oktober 2019 08:22

AUDIO | Ondanks maatregelen nog 660.000 kilo afval gedumpt in Enschede

Er lijken geen extra maatregelen tegen afvaloverlast te komen. Wel wil de gemeente op drie locaties in de stad een proef beginnen met camerahandhaving. De bestaande maatregelen tegen afvaldump worden voortgezet.

Extra handhavers, herinvoering van het ‘gratis’ stortquotum en lagere voorrijtarieven van de ophaaldienst voor grof afval: hebben de maatregelen tegen afvaldump die vorig jaar zijn genomen eigenlijk wel zin? Uit een ambtelijke analyse blijkt dat van een effect niet aantoonbaar sprake is. Het aantal meldingen van afvaloverlast is in 2018 iets afgenomen ten opzichte van een jaar eerder (van 6668 naar 6411), maar nog altijd bijna dubbel zo veel als de 3350 meldingen in 2016, voor invoering van diftar.

Een jaar lang, tot afgelopen jaarwisseling, heeft de gemeente steekproefsgewijs onderzoek gedaan naar afval dat naast containers is geplaatst. Het gaat om gemiddeld 1800 kilo per dag, ofwel 660.000 kilo in het hele jaar. Niet voor niets komt afval(overlast) in diverse enquêtes naar boven als het belangrijkste aandachtspunt volgens Enschedeërs. Met ingang van vorig jaar is daarom het stortquotum (dat met invoering van diftar was afgeschaft) weer ingevoerd. Alle huishoudens mogen 75 kilo per jaar bij een afvalbrengpunt storten, zonder daar extra voor te hoeven betalen.

Voorrijtarief
Het voorrijtarief voor het ophalen van grofvuil aan huis is teruggebracht van 45 naar 20 euro. Bovendien zijn er twee extra handhavers in dienst genomen, afvalcoaches ingeschakeld voor adviezen aan inwoners en moeten tuintjes van kunstgras rond containers potentiële afvaldumpers van gedrag doen veranderen.

Hoewel het aantal bezoekers bij afvalbrengpunten met 14 procent is gestegen en het aantal ritten van de grofvuildienst bijna is verdrievoudigd, heeft dit volgens de gemeente niet zozeer geleid tot minder afvaldump. De containertuintjes hebben niet overal geleid tot het gewenste effect op het bijplaatsen van afval.

Ten slotte blijkt het steeds lastiger om een dader te vinden bij afvaldump. ‘Een bepaalde groep inwoners is inventiever geworden’, staat in een evaluatie van de gemeente. In de praktijk moet een dumper op heterdaad worden betrapt of een bekentenis afleggen om succesvol een boete uit te schrijven. Het aantal processen-verbaal is gedaald van 240 in 2017 naar 147 vorig jaar. Tot 1 augustus dit jaar zijn er slechts 36 boetes uitgedeeld.

Camerahandhaving
Het college stelt voor om de reeds genomen maatregelen in stand te houden, deels uit oogpunt van service. Ook wil zij op drie locaties in de stad een pilot uitvoeren met camerahandhaving. Dat is alleen al vanuit privacy gezien een zware maatregel. Er wordt nog een plan van aanpak opgesteld.

De politieke verhoudingen lijken op voorhand geen aanleiding te geven voor het invoeren van extra maatregelen. Grofweg zijn er twee kampen: PVV, EnschedeAnders, Democratisch Platform en Groep Versteeg wijten de afvaloverlast met name aan diftar. Zij willen liever naar de oude situatie en sturen aan op nascheiding van bruikbare verpakkingen uit het restafval. De overige partijen vinden de huidige maatregelen tegen afvaloverlast voldoende.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Lars Smook

Deel deze pagina: