Live Live

AUDIO | Enschedese raad lijkt hulp aan FC Twente te slikken

Gepubliceerd: Maandag 01 april 2019 21:53

AUDIO | Enschedese raad lijkt hulp aan FC Twente te slikken

De gemeenteraad van Enschede lijkt in meerderheid bereid om FC Twente 5 miljoen euro schuld kwijt te schelden en 9 miljoen van de gemeentelijke lening een achtergesteld karakter te geven.

Die raadsmeerderheid tekende zich maandagavond af in een vergadering van de stedelijke commissie. De handreiking van de gemeente is nodig om als club financieel te kunnen overleven. Als de gemeente akkoord gaat met het saneringsplan, zijn de sponsors - verenigd in De Noabers en De Ambassadeurs - bereid om 14 miljoen in de club te steken.

De collegepartijen (BBE, D66, PvdA, VVD en CU) zijn voor de kwijtschelding, al is het knarsetandend. Daarmee is er een royale meerderheid voor steun aan de club.

‘Trainingscomplex naar Enschede’
Burgerbelangen wil er wel een eis aan verbinden: FC Twente moet op den duur weer met alle elftallen in Enschede gaan trainen. “Als FC Twente wint juichen alle Twentse gemeenten, als FC Twente problemen heeft staat Enschede er alleen voor", aldus voorman Marc Teutelink. “Het is eenrichtingsverkeer. FC Twente heeft nu nog een huurcontract met Hengelo, maar als dat afgelopen is moet de club met alle elftallen terug naar Enschede.”

Teutelink kondigde aan dat zijn partij volgende week in de raadsvergadering met een amendement van deze strekking zal komen. Koen Groenewold, rvc-lid, zei in een reactie dat ook FC Twente de wens heeft om op termijn weer met alle teams in Enschede te gaan trainen, maar dat daar op dit moment nog geen concrete plannen voor zijn.

‘Niet strak genoeg onderhandeld’
De tegenstand kwam van het CDA (4 zetels) en de kleinere partijen uit de oppositie. De PVV (2 zetels) gaf aan tegen te stemmen, maar voorman Jan-Willem Elferink kwam niet met een alternatief voorstel. “Er is niet strak genoeg door het college met FC Twente onderhandeld", vond Elferink. Hij kreeg van D66 het verwijt ‘de gemeente in een pokerspel te betrekken.’

GroenLinks is ook tegen de kwijtschelding. GL-raadslid Robin Wessels speculeert er op, dat het bedrijfsleven wel voor nog meer dan 14 miljoen euro de knip wil trekken om FC Twente te redden als de gemeente afhaakt.

‘Waarom betaalt Hengelo niet mee?’
Margriet Visser (Enschede Anders, één zetel) kondigde aan met een amendement te zullen komen waarin ze voorstelt dat de gemeente een commissaris krijgt bij de club. Bovendien wil ze dat het besluit wordt uitgesteld tot het moment dat er meer duidelijkheid komt over de vraag in welke divisie FC Twente volgend jaar speelt. Ook de SP (3 zetels), DPE, Groep Versteeg en DENK (elk één zetel) zullen tegen stemmen. Raadslid Enes Sarıakçe van DENK vroeg zich nog wel af waarom de gemeente Hengelo niet is betrokken bij het plan voor schuldsanering, aangezien de club ook een lening van 4,5 ton bij Hengelo heeft lopen in verband met verbouwing van het trainingscomplex.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Lars Smook

Deel deze pagina: