Live Live

AUDIO | Airport Twente schiet voorlopig alleen reeën dood, kort geding van de baan

Gepubliceerd: Dinsdag 14 mei 2019 11:43

AUDIO | Airport Twente schiet voorlopig alleen reeën dood, kort geding van de baan

Op Airport Twente mogen voorlopig alleen reeën worden doodgeschoten als zij een gevaar vormen voor vliegtuigen. Die tegemoetkoming aan Faunabescherming zorgt ervoor dat een kort geding vanmiddag niet doorgaat.

Faunabescherming had bij de voorzieningenrechter in Zwolle een zaak aangespannen tegen de ontheffing van de provincie Overijssel om tal van ook beschermde dieren te mogen opjagen, vangen en doodschieten in het belang van de vliegveiligheid. Die ontheffing was aangevraagd voor Twente Airport.

Druk van de ketel
Na overleg tussen Faunabescherming en aanvrager Gemeenschappelijke Regeling Technology Base is er een passage aan de ontheffing toegevoegd die de druk van de ketel haalt. Daarin staat dat Twente Airport er voorlopig geen gebruik van zal maken, behoudens van het recht om reeën te mogen schieten als ze op of direct bij de start- en landingsbaan aanwezig zijn.

Bezwaren
Tegen de ontheffing zijn in totaal vier bezwaarschriften ingediend. Gedeputeerde Staten (GS) behandelt die nu eerst en neemt daarover een beslissing. Tot zes weken na het bekend worden daarvan zal Twente Airport de ontheffing alleen voor reeën gebruiken. In die periode kunnen de bezwaarmakers opnieuw naar de rechter stappen als ze het met GS niet eens zijn.

1Twente sprak met Hans Niesen, woordvoerder van de Faunabescherming. Luister het interview hieronder terug.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Frans Nikkels

Deel deze pagina: