Live Live

Asielzoekers kunnen tot eind juli in Enschede blijven

Vrijdag 16 maart 2018 16:16

Asielzoekers kunnen tot eind juli in Enschede blijven

Uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen minimaal tot eind juli van dit jaar in het voormalige Wegenerpand verblijven. Door het verlengen van de opvang wordt voorkomen dat uitgeprocedeerden op straat moeten verblijven.

Het gaat om mensen die de afgelopen jaren een band met de stad hebben opgebouwd. Mensen die bijvoorbeeld met een tijdelijke verblijfsvergunning in Enschede hebben gewoond. Wethouder Jurgen van Houdt van Asiel en Integratie: “Wij geloven erin dat het bieden van bed, bad, brood én begeleiding om meerdere redenen waardevol is. Een deel van deze mensen is getraumatiseerd door wat ze hebben meegemaakt en de onzekerheid waarin ze jarenlang leven.”

In de komende periode vindt de uitwerking van het regeerakkoord plaats over de 8 op te richten Lokale Vreemdelingen Voorziening-locaties. Naar verwacht wordt de gemeente Enschede gevraagd een besluit te nemen of Enschede daartoe bereid is en onder welke voorwaarden. Het nieuwe college zal daar een besluit over nemen als er een verzoek van het Rijk binnenkomt.

De opvang wordt betaald uit het budget dat de gemeente beschikbaar heeft gesteld voor Asiel en Integratie.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede - foto: Reinier van Willigen

Deel deze pagina: