Live Live

ANWB: Twente zit vol gevaarlijke provinciale wegen

Gepubliceerd: Donderdag 28 maart 2019 13:54

ANWB: Twente zit vol gevaarlijke provinciale wegen

Twente en de Achterhoek zit vol met gevaarlijke N-wegen. Dat concludeert de ANWB naar aanleiding van een groot onderzoek over provinciale wegen. In Overijssel vielen de afgelopen vier jaar 41 verkeersdoden op provinciale weg of fietspad.

De bond onderzocht de verkeersveiligheid op provinciale wegen. Die gelden als gevaarlijkste van ons land, aldus de ANWB. Slechts zes procent van onze wegen geldt als ‘provinciaal’ maar ze leiden tot éénvijfde van alle verkeersdoden.

Op de kaart die de ANWB maakte is te zien hoe juist Twente en de Achterhoek vol zitten met gevaarlijke wegen met een hoge ongevallenscore. De rode kleur geeft aan dat daar in de periode 2015-2018 in verhouding veel verkeersongevallen hebben plaatsgevonden. In totaal krijgt bijna de helft van alle N-wegen een 1 of 2 sterrenscore.

De ANWB hoopt dat het nieuwe provinciale bestuur de veiligheid op N-wegen snel gaat aanpakken in Overijssel en Gelderland. “ANWB vraagt daarom aan het provinciebestuur om in het collegeakkoord de ambitie op te nemen om gevaarlijke wegen de komende vier jaar veiliger te maken en hiervoor geld vrij te maken."


© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Emiel Muijderman

Deel deze pagina: