Live Live

Alle milieukennis bij elkaar: Twente krijgt één centrale omgevingsdienst

Gepubliceerd: Woensdag 16 januari 2019 08:44

Alle milieukennis bij elkaar: Twente krijgt één centrale omgevingsdienst

Voorheen werden vergunningen met betrekking tot het milieu beoordeeld door de gemeenten Oldenzaal, Losser en Dinkelland zelf. Maar sinds dit jaar ligt die beoordeling in handen van de specialisten van de Omgevingsdienst Twente, een organisatie die werkt voor alle veertien Twentse gemeenten.

De organisatie bestaat sinds 1 januari van dit jaar en zetelt op de bovenste drie verdiepingen van het Almelose stadhuis. Twente is de laatste regio in Nederland die zo’n eigen omgevingsdienst krijgt. De vorming van omgevingsdiensten is door het rijk opgelegd, legt directeur Jan-Willem Strebus uit. „Het gebeurt om de kwaliteit te verbeteren. De vorming van de omgevingsdiensten is uiteindelijk een gevolg van onder meer de vuurwerkramp in Enschede en de nieuwjaarsbrand in Volendam.” Bij beide rampen kwam aan het licht dat de overheid bij de vergunningverlening steken had laten vallen.

Veertien gemeenten
Een milieuvergunning voor een bedrijf, een bodemonderzoek, een nieuwe vergunning voor een tankstation of toezicht bij een bedrijf waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt: het zijn allemaal zaken waar de specialisten van de Omgevingsdienst Twente alles van weten. De nieuwe organisatie werkt voor alle veertien Twentse gemeenten en de provincie Overijssel. Voorheen beoordeelde een gemeente zelf een nieuwe vergunning van een bedrijf. Sinds begin dit jaar gebeurt dat door de specialisten van de Omgevingsdienst Twente. „De gemeente blijft uiteindelijk wel bevoegd gezag”, zegt Strebus. Nederland telt nu al met al 29 omgevingsdiensten. Veel specialisten die nu bij de nieuwe omgevingsdienst zitten, zaten tot voor kort bij een Twentse gemeente. Omdat die mensen nu met elkaar werken worden alle specialismen op één locatie geconcentreerd. Almelo is daarvoor volgens Strebus een prima plek: mooi centraal in Twente.

Complexer
De vorming van de omgevingsdiensten en de concentratie van de specialisten is een gevolg van de toenemende wet- en regelgeving in Nederland, legt de directeur uit. „De samenleving wordt steeds complexer, de hoeveelheid ruimte neemt af, de intensiteit wordt groter.” Als voorbeeld noemt Strebus de vergunningverlening rond een geitenhouderij. De meeste gemeenten hebben er geen ervaring mee. De regelgeving daarvoor is ingewikkeld, mede met het oog op de voorkoming van Q-koortsuitbraken. „Dat brengt vaak heel complexe vragen met zich mee. De Omgevingsdienst Twente heeft contact met een organisatie als Platform Veehouderij en Humane Gezondheid. Die kunnen snel meedenken.”

Vacatures
De Omgevingsdienst Twente wil een aantrekkelijke werkgever zijn, zegt de directeur. Dat moet hij haast wel zeggen, want de nieuw gevormde organisatie heeft mensen nodig: er zijn op dit moment liefst veertig vacatures. „Onze medewerkers hebben academisch of hbo-niveau. En het is momenteel een krappe arbeidsmarkt.” De Omgevingsdienst Twente heeft 103 fulltime arbeidsplaatsen. Totdat alle vacatures zijn ingevuld worden extern tijdelijk mensen ingehuurd. De nieuwe dienst werkt ook rechtstreeks voor burgers en is te bereiken via odtwente.nl.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Lenneke Lingmont

Deel deze pagina: