Live Live

Aantal spijbelende leerlingen in Enschede opnieuw toegenomen

Gepubliceerd: Woensdag 11 september 2019 14:03

Aantal spijbelende leerlingen in Enschede opnieuw toegenomen

Er wordt door scholen steeds vaker melding gedaan van ongeoorloofd schoolverzuim. Het spijbelgedrag in Enschede is al drie schooljaren op rij gestegen: van 1155 meldingen in 2013/2014 naar 1533 meldingen in 2017/2018.

Opvallend is dat schoolverzuim vooral op het mbo is toegenomen, terwijl op het voortgezet onderwijs sprake is van een daling. Vijf schooljaren geleden kwamen er 735 verzuimmeldingen vanuit het voortgezet onderwijs, tegenover 140 meldingen vanuit het mbo. In de meest recente cijfers (2017/2018) gaat het om respectievelijk 581 meldingen tegenover 691 meldingen. Volgens de gemeente is de explosieve groei in het mbo vooral te verklaren omdat de meldsystemen zijn verbeterd.

Gesprek is vaak voldoende
Onder verzuim is het spijbelen of te laat komen met 67 procent de hoofdoorzaak. Het aantal verzuimmeldingen met een medische of psychische oorzaak (8 procent) is flink afgenomen, terwijl de gemeente constateert dat 'meervoudige problematiek' (9 procent) steeds vaker als de reden van het thuisblijven wordt genoemd. In de meeste gevallen is een gesprek met de leerplichtambtenaar voldoende om het verzuim op te lossen.

Leerplichtambtenaren registreren alle spijbelgevallen van 5- tot 18-jarigen, maar ook van alle niet-leerplichtige inwoners tot 23 jaar zonder startkwalificatie (minimaal havo-, vwo- of mbo-2-diploma). Leerlingen die zonder zo'n startkwalificatie het onderwijs verlaten hebben minder kans op een baan en lopen meer risico op andere problemen. Deze zogeheten voortijdig schoolverlaters worden aangespoord om terug te keren in de schoolbanken. Het aantal schoolverlaters daalt overigens gestaag. In schooljaar 2017/2018 zijn er 413 geregistreerd, in 2013/2014 waren dat er nog 540.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, stockfoto: Pixabay

Deel deze pagina: