Live Live

Aanleg ecoduct over A35 bij Enschede stilgelegd

Gepubliceerd: Maandag 18 maart 2019 16:22

Aanleg ecoduct over A35 bij Enschede stilgelegd

De bouw van het ecoduct over de A35 tussen Enschede en Hengelo is op last van de rechter stilgelegd. Er is nader onderzoek nodig naar onder meer bodemdaling en geluidsoverlast, aldus de rechtbank.

Omwonenden van het ecoduct stapten naar de bestuursrechter in Zwolle om te eisen dat de bouw zou worden opgeschort. Ze zeggen zich zorgen te maken over toenemende geluidsoverlast door het ecoduct, een veilige oversteek voor dieren. Doordat de faunapassage een trechtervormige ingang krijgt, zijn omwonenden bang dat geluid van het verkeer op de A35 in de richting van hun perceel wordt versterkt.

Onvoldoende gemotiveerd
De bestuursrechter vindt dat de gemeente Enschede de geluidsbelasting van het ecoduct onvoldoende in kaart heeft gebracht. De rechter spreekt van ‘een niet zorgvuldig voorbereid en onvoldoende gemotiveerd besluit’. Ook op andere punten vertoont de vergunning gebreken, aldus de rechtbank.

Voorbereidingen
De aanleg van het ecoduct is voor minimaal zes weken stilgelegd. De gemeente moet intussen meer duidelijkheid geven over de gevolgen van de aanleg van het viaduct. Rijkswaterstaat is onlangs begonnen met het treffen van voorbereidingen voor de bouw van de faunapassage. Hoewel er al 20 jaar gesproken wordt over de aanleg van het ecoduct, vielen de werkzaamheden van Rijkswaterstaat omwonenden rauw op het dak.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Emiel Muijderman

Deel deze pagina: