Live Live

3 ton verlies FC Twente door ontslag trainers en reorganisatie

Gepubliceerd: Dinsdag 06 november 2018 08:05

3 ton verlies FC Twente door ontslag trainers en reorganisatie

FC Twente heeft het seizoen 2017-2018 afgesloten met een verlies van 319.000 euro. Dat is een gevolg van het ontslag van de trainers Gertjan Verbeek en René Hake en van de reorganisatie die noodzakelijk werd door de degradatie.

Het achterliggende seizoen was vanwege de degradatie één van de meest rampzalige uit de clubgeschiedenis. „Als de trainers niet waren ontslagen en we geen zeventien medewerkers op kantoor hadden moeten ontslaan, was er een aanzienlijk positief resultaat uitgerold”, zegt Koen Groenewold, lid van de raad van commissarissen. „Nu is het een relatief klein verlies geworden, van ruim 3 ton.”

Hoeveel geld de afvloeiing van het trainersduo en de medewerkers heeft gekost, valt niet uit de jaarrekening af te leiden. Het is verrekend in de salarispost van 18 miljoen euro.

Spelersverkopen
Dat het verlies binnen de perken bleef, is te danken aan 4 miljoen euro aan inkomsten uit spelersverkopen. Waren die er niet geweest, dan had het verlies bijna 4,4 miljoen bedragen. Overigens wordt de opbrengst van de verkoop van Frederik Jensen aan FC Augsburg (circa 3 miljoen euro) opgenomen in de cijfers over het huidige seizoen.

Belastingen
FC Twente heeft een totale schuld van circa 43 miljoen euro. Dat is exclusief betalingen van 4,9 miljoen euro aan de Belastingdienst en 7 miljoen (inclusief rente) aan Matthias Bunge, de makelaar van de aan FC Porto verkochte Jesus Corona. De schuld aan de fiscus wordt dit jaar volledig betaald, Bunge krijgt dit boekjaar 3,5 miljoen en de andere helft wordt binnen maximaal vijf jaar afgelost. Als Twente dit seizoen of de komende jaren spelers verkoopt, gaat een deel van de opbrengst als versnelde afbetaling naar Bunge.

Schuldsanering
De gemeente Enschede eist, zoals bekend, dat FC Twente een plan voor schuldsanering maakt, waardoor de schulden substantieel verder worden teruggebracht. De deadline voor dat plan was 1 maart, maar is opgeschoven naar 1 juli. „Maar we streven naar eerder. Anders dreigt er een herhaling van dit jaar, toen pas heel laat duidelijk was hoeveel budget er voor spelers was”, zegt interim-directeur Edward van der Veen, wiens opvolger in december of januari bekend wordt gemaakt.

Velderman en Van Halst
De (voormalige) directie, bestaand uit Eric Velderman en Jan van Halst, staat trouwens voor een salaris van samen 477.000 euro in de boeken, tegenover 564.000 euro een seizoen eerder. In tegenstelling tot het boekjaar 2016/2017 werden er over vorig seizoen geen bonussen toegekend aan de directie.

Sponsoring
Wat verder opvalt in de jaarrekening, is dat de sponsorinkomsten vorig seizoen 10,9 miljoen bedroegen, evenveel als een jaar eerder. FC Twente heeft veel ingeleverd in vergelijking met ‘de gouden jaren’. Over het seizoen 2013/2104 bedroegen de sponsorinkomsten bijvoorbeeld nog 20 miljoen euro. Voor dit seizoen in de eerste divisie is 9,2 miljoen aan sponsorinkomsten geprognosticeerd, en dat bedrag wordt volgens Van der Veen ook gehaald.

Volgens rvc-lid Koen Groenewold kent Twente momenteel geen betalingsproblemen, zoals geruchten willen. „Tegelijk met deze jaarrekening hebben we een sluitende liquiditeitsprognose voor het lopende seizoen ingeleverd bij de KNVB.”

Nieuwe rvc
De club hoopt uiterlijk in maart een weer complete, uit vijf personen bestaande raad van commissarissen te presenteren. Ook De Noabers, de investeerders die Twente dit en volgend seizoen met een lening van 14 miljoen euro op de been houden, krijgen daarin een vertegenwoordiger. Die 14 miljoen wordt omgezet in aandelen. Daarvoor is een statutenwijziging nodig, die recent is goedgekeurd door de KNVB.

Bruidsschat

FC Twente draagt dit seizoen voor 4 ton bij aan het vrouwenvoetbal. Op het hoogtepunt van de crisis nam Twente afscheid van de vrouwentak, die werd ondergebracht in een aparte stichting. De vrouwen konden twee seizoenen een bruidsschat van een ton meekrijgen en dat was het.

Meer geld voor vrouwen
In werkelijkheid gaf Twente afgelopen seizoen 2,5 ton uit aan de verweesde damesafdeling, want er werd anderhalve ton extra uitgetrokken om daar ‘financiële problemen op te lossen’. Dit seizoen draagt de club zelfs 4 ton bij aan de vrouwenafdeling. Dat gebeurt ook op nadrukkelijke wens van de gemeente Enschede en de investeerdersclub De Noabers.

Er is besloten dat de vrouwen komend seizoen weer helemaal onder de vlag van FC Twente gaan voetballen. FC Twente heeft dit seizoen een bestuurszetel bij de Stichting Vrouwenvoetbal Twente.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Emiel Muijderman

Deel deze pagina: