Live Live

'Duurzaamheidsambitie wordt voor Enschede een zware kluif'

Gepubliceerd: Woensdag 11 juli 2018 15:50

'Duurzaamheidsambitie wordt voor Enschede een zware kluif'

16 procent van het totale energieverbruik in Enschede moet over vier jaar afkomstig zijn van duurzame bronnen binnen de eigen gemeentegrenzen. Daarmee hebben coalitiepartners Burgerbelangen, D66, VVD, PvdA en ChristenUnie de oude doelstelling (12 procent in 2030) heel scherp bijgesteld.

Op dit moment wordt zo'n 8 procent van het energieverbruik in Enschede duurzaam opgewekt.

Dat lijkt weinig, maar hoe groot de opgave deze collegeperiode daadwerkelijk is, wordt duidelijk als wordt gekeken waar die duurzame energie vandaan komt. De afvalenergiecentrale van Twence verzorgt namelijk 6 procent van het energieverbruik in de stad. Met andere woorden: alle andere duurzame initiatieven bij elkaar opgeteld, waaronder alle zonnepanelen in Enschede, vormen 'slechts' 2 procent van het totaal. Met wat bedrijfsdaken volgooien met zonnepanelen komt de doelstelling dus bij lange na niet in zicht.

Zonneparken
De nieuwe coalitiepartners willen grote slagen maken, door per jaar gemiddeld 40 hectare aan zonneparken te faciliteren. Dat betekent minimaal 160 hectare (maar liefst 250 voetbalvelden) tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Ter illustratie: op basis van vuistregels die de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO) hanteert kan die 160 hectare aan zonnepanelen ongeveer 3,8 procent van de Enschedese energievraag leveren.

Dit betekent dat als alle ambities rondom zonneparken binnen vier jaar worden gehaald, de doelstelling nog maar voor de helft is vervuld. Als de ambities worden gehaald. De coöperatie Enschede Energie heeft weliswaar ideeën voor zeven zonneparken (samen 36 hectare), maar zegt deze alleen te kunnen realiseren als de coöperatie vrijstelling krijgt van leges.

Financiën
Daarover zijn door de nieuwe coalitie nog geen afspraken gemaakt. Alleen bewoners van het buitengebied kunnen straks zonneveldjes van maximaal 150 vierkante meter legesvrij aanleggen. Daarvoor kunnen zij beroep doen op het duurzaamheidsfonds, waar jaarlijks 250.000 euro in wordt gestopt. Met dat bedrag kunnen zo'n 25 zonneveldjes per jaar worden gefinancierd. Als ook Enschede Energie voor zonneparken een beroep doet op het fonds, is het potje dus snel een keer leeg.

Windenergie
Om de doelstelling te halen zal de nieuwe wethouder Duurzaamheid, Niels van den Berg, dus ook snel aan het werk moeten met windenergie. Er zijn drie zoekgebieden aangewezen voor drie windmolens: De Grote Plooy (naast Grolsch), De Marssteden en langs de A35 ter hoogte van de Boeldershoek.

Maar in het coalitieakkoord wordt ook rekening gehouden met meer dan drie windmolens. In 2020 wordt namelijk gekeken of de ambitie (16 procent van het energieverbruik duurzaam opgewekt) nog haalbaar is binnen deze collegeperiode. 'Mocht blijken dat we achter blijven, worden automatisch twee andere zoekgebieden opengesteld voor het realiseren van extra windenergie' aldus het akkoord. Waar die nieuwe zoekgebieden liggen staat niet vermeld, maar feit is dat de mogelijkheden op grondgebied van Enschede niet eindeloos zijn.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede - foto: Emiel Muijderman

Deel deze pagina: