Live Live

'Dit jaar nog duidelijkheid over kruispunten Oldenzaalsestraat in Enschede'

Donderdag 19 oktober 2017 14:48

'Dit jaar nog duidelijkheid over kruispunten Oldenzaalsestraat in Enschede'

Over de aanpak van twee verkeersknelpunten aan de Oldenzaalsestraat wordt mogelijk dit jaar nog meer bekend. Het gaat om de herinrichting van de kruispunten met de Lossersestraat en de Oude Deventerweg/Landweerweg.

De kruispunten zijn weggebruikers en omwonenden een doorn in het oog. In Lonneker, bijvoorbeeld, wordt het kruispunt van de Oldenzaalsestraat (N733), Oude Deventerweg en Landweerweg als gevaarlijk ervaren. De zijwegen worden veel gebruikt door vrachtverkeer. Bovendien wordt de Oude Deventerweg door de ontwikkelingen op de luchthaven steeds drukker en dat kan door het ontbreken van een goede afslagstrook op de Oldenzaalsestraat tot verkeersonveilige situaties leiden.

Aan de rand van Enschede is het kruispunt van de N733 met de N732 (Lossersestraat) een probleemgeval. Hier is het vooral de onvoorzichtelijke en beperkte aansluiting op de Noord Esmarkerrondweg die problemen oplevert.

Informatiebijeenkomsten
Over beide kruispunten zijn er meerdere informatiebijeenkomsten met belanghebbenden en omwonenden geweest. Hieruit zijn voorkeursscenario's naar voren gekomen. Voor de kruising bij de Oude Deventerweg/Landweerweg is dat een rotonde. Daarvoor moet het kruispunt wel worden verlegd naar de andere zijde van café Halfweg.

Bij het andere kruispunt is het voorkeursscenario om de Noord Esmarkerrondweg niet langer op de Lossersestraat te ontsluiten, maar op de Oldenzaalsestraat. Dit betekent dat er extra verkeerslichten moeten worden geplaatst. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de oplossingen. De provincie verwacht dat de uitkomsten nog dit jaar bekend zijn.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en TV Enschede FM - Foto: Robin Hilberink

Deel deze pagina: