Live Live

'Bijna helft van huizen in Enschede dreigt onder te lopen met regenwater’

Gepubliceerd: Vrijdag 10 augustus 2018 13:09

'Bijna helft van huizen in Enschede dreigt onder te lopen met regenwater’

Enschede is enorm vatbaar voor zware regenbuien. Bijna de helft van de woningen in de stad loopt volgens adviesbureau’s de kans onder te lopen als er in korte tijd extreem veel neerslag valt.

De herkenbare beelden van regenwateroverlast in korte tijd zijn er ook in Enschede. Vastgelopen auto’s in de Prinsessetunnel of Tubantiatunnel of studenten die op luchtbedjes door de overstroomde winkelstraat De Heurne dobberen. Twee adviesbureaus hebben in kaart gebracht wat de gevolgen zijn van extreme regenbuien.

Stresstest
Alle gemeenten in Nederland zijn verplicht om uiterlijk in 2019 een zogeheten klimaatstresstest uit te voeren. Uit de stresstest moet blijken wat de gevolgen van extreme droogte en extreme neerslag zijn voor een bepaald gebied. Die gevolgen kunnen tot op straat- of zelfs woningniveau worden ingezoomd. Ook Enschede moet er aan geloven.

Het bureau HKV In Lijn met Water heeft al uitgezocht wat er gebeurt als het hard regent. Er is gekeken naar verschillende scenario’s: buien met een kans van 1 op 10, 1 op 100 en 1 op 1000 per jaar en de gevolgen van een ‘Münster-bui’ in Enschede.

Münster-bui: ‘de regenbui van de eeuw’
Münster, 28 juli 2014. Straten veranderen in rivieren, kelders staan onder water en bomen knakken als luciferhoutjes om. In twee uur tijd valt er in de partnerstad van Enschede 220 liter neerslag per vierkante meter. Net zo veel als normaal in een kleine twee maanden. Een man verdrinkt in zijn ondergelopen kelder. En er ontstaat een grote stroomstoring, omdat een trafohuisje overstroomt.

De hoosbui wordt door Duitse media ‘de regenbui van de eeuw’ genoemd. Hier noemen onderzoekers het de Münster-bui. De regenbui overtreft alle neerslagrecords in deze contreien. Hoewel de kans op een hoosbui met zo’n grote impact zeer klein is, is de Münster-bui exemplarisch voor nieuw landelijk beleid..

Kans is klein
„De kans dat zo’n bui voorkomt ligt tussen één op duizend en tienduizend”, aldus Teun Terpstra. Toch is het volgens hem belangrijk dat deze testen worden uitgevoerd. „Als gevolg van klimaatverandering komen steeds vaker extreme buien voor. Gemeenten worden aangespoord om te kijken waar de zwakke punten liggen. Waar loopt het onder als er heel veel regen valt?”

Nu de stresstest een verplichting is voor gemeenten, houden meerdere adviesbureaus zich er mee bezig. Terpstra: „HKV heeft een ‘water-op-straat-app’. Die is gratis. Daarop kunnen mensen zien wat er in hun buurt gebeurt bij extreme regenbuien.”

Enschede loopt onder
Maar hoe zit dat nou als de Münster-bui volgende keer Enschede aandoet? Op de kaart met dit scenario kleurt de stad ten westen van de binnenstad donkerblauw. Dat betekent dat in deze straten minimaal 30 centimeter water kan komen te staan. Hetzelfde geldt voor Helmerhoek, Wesselerbrink en een deel van Stroinkslanden. Dat is te verklaren omdat dit de lager gelegen delen van de stad zijn, ten westen van de stuwwal Enschede-Oldenzaal.

De kaart met het scenario van een minder extreme bui (kans 1 op 100) leert dat onder meer delen van Walhof-Roessingh, Tubantia-Toekomst en Stroinkslanden-Noord het in dat geval al zwaar te verduren krijgen.

46% onder water
De resultaten van HKV lijken komen overeen de opvatting van een ander adviesbureau: Bluelabel. Die berekende voor elke gemeente in Nederland het percentage woningen waar bij extreme buien water kan binnenstromen.

Enschede staat, na Maastricht (53 procent), op plek 2. Volgens Bluelabel is 46 procent van de woningen in Enschede vatbaar voor regenwateroverlast. Deze berekening is uitgevoerd op basis van een bui met 93 liter neerslag per vierkante meter in 70 minuten tijd.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Wouter Borre

Deel deze pagina: