Live Live

‘Twente moet nadenken over arbeidsmigranten’

Gepubliceerd: Donderdag 09 mei 2019 12:02

‘Twente moet nadenken over arbeidsmigranten’

In bestuurlijk Twente is er tevredenheid ‘en ook een klein beetje’ trots, dat de regio qua werkloosheid niet langer uit de pas loopt bij de rest van Nederland. Er moet zelfs worden nagedacht over arbeidsmigranten.

De krapte op de regionale arbeidsmarkt is inmiddels zo groot, dat er gedacht moet worden over een ‘gericht regionaal arbeidsmigranten beleid’, zoals Arjan Kampman het noemt. Kampman is wethouder in Enschede en portefeuillehouder arbeidsmarktbeleid bij de Regio Twente „Talent dat zijn ook handjes. Die komen ze ook in sommige sectoren in Twente tekort. Sommige regio’s in Brabant zijn daar al volop mee bezig. Die bouwen voor migranten om de zaak draaiende te houden.” Dat niet iedereen warm loopt voor de import van arbeidsmigranten, weet Kampman ook. „Maar daar moeten we niet voor weglopen. Wat je ook beslist in de politiek, er komt altijd gedonder van.”

En de Tukkers in de bijstand?
Waar het aan de ene kant misschien nodig is om arbeidsmigranten te halen, zit er aan de andere kan nog een groot aantal Tukkers thuis op de bank met met een bijstandsuitkering. De uitstroom mag dan met een percentage van 5,5 procent over 2018 beter dan de laatste jaren, nog altijd bijna 14.000 Twentenaren hebben een bijstandsuitkering.

„Dat is veel”, vindt Kampman. „Al kunnen wij als gemeenten daar ook niet altijd wat aan doen. Onder de 6200 bijstandsgerechtigden in Enschede zijn bijvoorbeeld 500 statushouders die nog aan het inburgeren zijn. En er zijn 680 mensen met een aanvullende bijstanduitkering bij, omdat ze bijvoorbeeld parttime werken en onder bijstandsniveau verdienen.”

Kleine pluim
Maar natuurlijk vindt Kampman dat bestuurlijk Twente ook zelf een kleine pluim verdient voor wat er is gedaan en nog steeds wordt gedaan om werklozen weer aan ’t werk te krijgen. „Er zijn zo veel projecten geweest en en nog steeds gaande. Neem een project als ‘Kom in beweging’, waarbij je een cheque van 5000 euro kunt krijgen voor omscholing. Dat is een succes. Ook het onderwijs is veel flexibeler geworden. Het ROC van Twente geeft nu ook korte cursussen als daar vraag naar is, Saxion is met parttime opleidingen begonnen. Ik hoorde dat er nu al 2000 studenten die parttime opleidingen volgen. Dat zie ik ook als investeren in werk.”

In totaal zijn er nu 315.000 banen in Twente. In Enschede kwamen er in de periode 2014-2018 maar liefst 4.000 banen bij, in Hengelo 2100 en in Almelo 500. De banengroei was de laatste vier jaar het sterkst in de ICT (+26%), de water- en afvalbedrijven (+21%) en in de horeca (+17%) .

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Pixabay

Deel deze pagina: