Live Live

‘Twente Airport uitwijkhaven Schiphol voor luchtvracht’

Gepubliceerd: Vrijdag 22 februari 2019 08:49

‘Twente Airport uitwijkhaven Schiphol voor luchtvracht’

PVV-Kamerlid Roy van Aalst uit Hengelo wil van minister Cora van Nieuwenhuizen weten of Twente Airport voor vrachtvluchten als uitwijkmogelijkheid voor Schiphol kan dienen en of de minister hiertoe een eerst onderzoek wil laten uitvoeren.Van Aalst heeft hierover Kamervragen gesteld aan de minister van infrastructuur. Aanleiding vormen uitspraken van directeur Meiltje de Groot van Twente Airport in het Nieuwsblad Transport. De Groot zegt daar dat het grote belangstelling is voor vrachtvluchten naar en vanaf Twente.

‘Goed alternatief’
Gevraagd om een toelichting, zegt ze: „Ik ben de laatste tijd benaderd door luchtvaartmaatschappen, bedrijven en aanbieders van vracht, die willen vliegen op Twente. Schiphol en Maastricht zitten vol met vrachtvluchten, Luik en Brussel in België ook en daarom wordt er naar uitwijkmogelijkheden gezocht. Omdat hier een start- en landingsbaan met een lengte van drie kilometer ligt, is Twente een goed alternatief voor grote vrachtvliegtuigen.”

Bij geïnteresseerden moet volgens De Groot worden gedacht aan bedrijven die gespecialiseerd zijn in paardenvervoer – ‘de hippische sector is groot in Twente’- geneesmiddelenfabrikanten en bloemenimporteurs. „Vooral voor bedrijven die ook klanten in Duitsland hebben, is Twente Airport interessant.”

Beperkte mogelijkheden
Maar de mogelijkheden voor vrachtvluchten op Twente zijn volgens het Luchthavenbesluit vooralsnog beperkt. De grootte van de vrachttoestellen die op Twente landen hangt volgens Meiltje de Groot samen met het aantal starts en landingen dat op Twente Airport is toegestaan. „Met als stelregel: hoe groter de vrachtvliegtuigen, des te minder het aantal vluchten.” Volgens het in 2017 vastgestelde Luchthavenbesluit zijn er jaarlijks iets meer dan 20.000 vliegbewegingen mogelijk.

Uiteindelijk beslissen de provincie Overijssel en de gemeente Enschede volgens De Groot als eigenaren van de luchthaven of ze willen proberen om het Luchthavenbesluit aan te passen, of op te rekken. PVV-parlementariër Van Aalst wil onder meer van minister Van Nieuwenhuizen weten, of ze het met de PVV eens is dat uitwijken naar Twente ‘een goede oplossing zou zijn voor het nijpend tekort aan slots voor vrachtvluchten op Schiphol’ en of de minister bereid is ‘opdracht te geven tot een quick-scan om zo de eerste stap te nemen naar realisatie van vrachtvluchten op Twente Airport.’

Werkgelegenheid
De Statenfractie van de PVV brengt in de vergadering van 27 februari een motie in stemming waarin Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen om actie te ondernemen. De PVV Overijssel is al jaren voorstander van een volwaardige luchthaven in Twente. De partij noemde Twente Airport in 2017 zelfs als alternatief voor het ‘overvolle’ Schiphol. PVV-Statenlid Erik Veltmeijer: „In tegenstelling tot de luchtfietserij van Technology Base Twente, of het debacle van Lithium Werks, levert luchtvrachtvervoer wel echte banen op. Dit is het moment om deze banen te pakken.”

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Lars Smook

Deel deze pagina: