Live Live

‘Signalen slechte financiële situatie Atak onvoldoende opgepakt’

Vrijdag 02 maart 2018 11:06

‘Signalen slechte financiële situatie Atak onvoldoende opgepakt’

De signalen over de penibele financiële situatie van poppodium Atak zijn onvoldoende opgepakt. Dat is de boodschap van het eerste faillissementsverslag.

1 maart is formeel de oprichtingsdatum van Poppodium Twente. In het nieuwe bovenstedelijke poppodium zouden twee partijen deelnemen: Metropool uit Hengelo en Atak uit Enschede. Maar de Stichting Atak ging failliet en is geen partij meer.

Uitgerekend op deze gedenkwaardige dag voor popminnend Twente verscheen het eerste verslag over het faillissement van Atak. De belangrijkste boodschap van curator Peter Weenink: verschillende partijen hebben de signalen over de slechte financiële situatie van Atak onvoldoende opgepakt.

Bezoekersaantallen
Atak had vanaf 2014 een negatief eigen vermogen van 46.000 euro, dat opliep tot circa 230.000 euro in 2017. Volgens Weenink zijn de negatieve resultaten hoofdzakelijk terug te voeren op teruglopende bezoekersaantallen. De organisatie had alle zeilen moeten bijzetten om het tij te keren, maar dat is niet gebeurd, aldus de curator. ‘De organisatie slaagde er intern niet in zich tijdig stevig te herpositioneren’.

Langdurige ziekte van twee spilpersonen binnen de organisatie droegen niet bij aan een adequate aanpak van de duidelijke signalen, aldus het faillisementsverslag. Directeur Rinze van der Wal zit sinds het voorjaar 2017 ziek thuis, de bedrijfsleider al vanaf maart 2016. „Het was voor Atak moeilijk sturen in een periode waarin dat juist zo nodig was”, stelt Weenink. Heeft de raad van toezicht nagelaten de teugels in handen te nemen? „Ook dat is onderwerp van nader onderzoek.”

Vraagtekens heeft hij de curator verder bij de handelwijze van de gemeente. Communiceerde Enschede wel voldoende met de stichting toen er steeds duidelijker signalen waren hoe ernstig de financiële positie van Atak was? Bij Weenink bestaat de indruk dat de gemeente de kwestie-Atak er enigszins heeft doorgedrukt. „Dat moet goed worden onderzocht. De financiële gang van zaken had wellicht eerder op de agenda van de gemeenteraad moeten staan, zeker toen bekend werd dat het financiële gat groter was dan begroot.”

Pas in oktober 2017 kreeg een accountantskantoor de opdracht om de boeken door te lichten. Dat onderzoek leidde tot dermate alarmerende conclusies dat Metropool het vertrouwen in de samenwerking met Atak opzegde. De gemeente Enschede op haar beurt was niet bereid nog langer subsidie te verstrekken, waardoor de stichting niet meer aan finan­ciële verplichtingen kon voldoen.

Huuropzegging
‘Een en ander ging gepaard met een mogelijk niet-rechtsgeldige huuropzegging (per direct, red.) van de huurovereenkomst tussen de Twentsche Schouwburg en stichting Atak, waardoor stichting Atak niet langer gebruik kon maken van de gehuurde bedrijfsruimtes en daarmee haar bedrijfsactiviteiten niet langer kon uitoefenen’, aldus het verslag van de curator.

In januari werd duidelijk dat er geen alternatief scenario was. ‘Er bestond althans niet de bereidheid een dergelijk scenario te bespreken.’ De Stichting Atak restte naar eigen zeggen niets anders dan het aanvragen van het eigen faillissement. En dat terwijl Enschede, als belangrijkste subsidieverstrekker, eerder had aangegeven de stichting financieel te blijven steunen en waar nodig middelen te reserveren om vanuit een gezonde exploitatie te kunnen deelnemen aan het nieuwe poppodium Twente.

Niet zwartmaken
Weenink benadrukt dat hij de gemeente(raad) in de kwestie-Atak niet zwart wil maken. Wel wil hij het belang onderstrepen dat de gemeente met de betrokkenen bij de voormalige stichting in gesprek blijft over de afwikkeling rond het faillissement. Complicerende factor is dat de verantwoordelijke wethouder van Cultuur, Jeroen Hatenboer, opstapte. Volgens een woordvoerder van de gemeente bekijkt het college begin volgende week hoe de portefeuille van Hatenboer onder de nog zittende wethouders wordt verdeeld. In verband met de krokusvakantie kon de gemeente nog geen inhoudelijke ­reactie geven op het eerste rapport van de curator.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Carlo ter Ellen

Deel deze pagina: