Live Live

‘Opvang bij Broekheurnerborch desnoods aanvechten bij de bestuursrechter’

Gepubliceerd: Donderdag 13 juni 2019 08:20

‘Opvang bij Broekheurnerborch desnoods aanvechten bij de bestuursrechter’

De opvang van 37 mensen met psychsociale problemen in de Broekheurnerborch in Enschede zal door de bewonerscommissie Bijvank-Noord desnoods bij de bestuursrechter worden aangevochten.

Die mogelijke juridische stappen kondigde Thom Vosskuhler, lid van deze commissie, woensdagavond aan tijdens een ingelaste vergadering van de stadsdeelcommissie zuid over het opvangplan. „Die opvang komt er niet, wat ons betreft. We gaan er voor naar de rechter, als dat nodig is.”

Beroering
Het opvangplan heeft veel bij omwonenden in de Wesselerbrink tot beroering geleid. Zij zijn pas sinds een paar weken op de hoogte van de voorgenomen opvang van bijna veertig psychisch kwetsbare mensen door de Regionale Instelling Beschermd Wonen (RIBW) in het woonzorgcentrum aan de Rechterveldbrink. De omwonenden zijn verontwaardigd en emotioneel over de plannen, die zij in een buurt met veel ouderen en kinderen ongewenst vinden. Bij de opvang zijn naast de RIBW ook zorginsteling Livio, wooncorporatie Domijn en de gemeente als partners betrokken.

Omstreden
Hoewel de stadsdeelcommissie woensdagavond in de aula van het Bonhoeffer College debatteerde over de omstreden opvang, was woensdagavond nog niet duidelijk of de gemeenteraad ook een besluit zal nemen over het plan, dat per 1 augustus zijn beslag moet krijgen.

Toezegging
Met de opvang breekt het gemeentebestuur geen belofte uit het verleden. Dat betoogde het college van burgemeester en wethouders stadsbestuur woensdag in antwoorden op schriftelijke vragen van het gemeenteraadslid Gert Kel (Burgerbelangen). Veel omwonenden beroepen zich op een oude toezegging die uitbreiding van de opvang van kwetsbaren en/of hulpbehoevenden in de Wesselerbrink onmogelijk zou maken. Buurtbewoners wijzen daarbij op het evaluatierapport ‘Van opvang naar wonen’ uit 2012.

‘Geen toevoeging’
In dat rapport staat op de pagina’s 8/9: ‘Tevens is er een toezegging gedaan dat er geen andere soortgelijke woonvoorziening meer bij komt in de Wesselerbrink’. Maar volgens de gemeente is het stuk waarop veel omwonenden niet langer relevant. Want waar in het rapport uit 2012 de huisvesting en begeleiding van dak- thuislozen centraal stond, gaat het nu, zeven jaar later, om een beschermde woonvorm voor mensen met psychische problemen. Daarmee is geen sprake van een toevoeging van woonvoorziening zoals bedoeld in het rapport van 2012, stelt de gemeente Enschede.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Reinier van Willigen

Deel deze pagina: