Live Live

‘Komst ITC naar Universiteit Twente gaat niet ten koste van start-ups’

Gepubliceerd: Dinsdag 19 maart 2019 12:13

‘Komst ITC naar Universiteit Twente gaat niet ten koste van start-ups’

Circa 3000 vierkante meter blijft er in The Gallery nog over nadat het luchtkarteringsinstituut ITC straks het gebouw op het UT-terrein heeft betrokken. De universiteit vindt daarom kritiek dat er in The Gallery geen ruimte meer zou zijn voor nieuwe bedrijven onterecht.

Voorzitter Hennie ten Hag van het BTC, één van de aandeelhouders in The Gallery, is bang dat de groei van technologische start-ups en scale-ups in het gedrang komt door de gewijzigde plannen van de universiteit. „Maar dat is een misvatting”, aldus woordvoerster Bertyl Lankhaar van het college van bestuur van de UT. „Het is goed te combineren. Weliswaar is 8500 vierkante meter bestemd voor het ITC, maar daarnaast blijft zo’n 3000 vierkante meter over voor bedrijvigheid. De oorspronkelijke plannen voor het innovatiecentrum kunnen gewoon doorgaan.”

En als er meer ruimte nodig is, kan dat volgens Lankhaar rond The Gallery worden bijgebouwd, terwijl er ook mogelijkheden zijn op het Kennispark. „Daarover vinden gesprekken plaats.”

„Er is kostbare tijd verloren gegaan”, stelt BTC’s Ten Hag. Dat er nu in de nabijheid van The Gallery eventueel ruimte kan worden bijgebouwd voor start-ups en scale-ups, zoals de UT stelt, is hem niet bekend. „Ik heb daar nog niets over gehoord. Dat duurt dan wel weer een tijd. Ik hoop op een oplossing. Er zal alternatieve huisvesting moeten komen voor jonge bedrijven met veel potentie. Dat is in ieders belang.”

Goed overleg
Volgens vicevoorzitter Mirjam Bult van de UT is het besluit voor De Langezijds/The Gallery als nieuwe ITC-huisvesting genomen in ‘goed overleg met alle betrokken partijen’. En daar lijkt de schoen wat te wringen. Want tot die betrokken partijen behoort in elk geval niet BTC, één van de aandeelhouders binnen The Gallery.

Bult doelt op Asito, Cisco, Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) en Novel-T (het voormalige Kennispark Twente). Die kunnen zich volgens haar in de nieuwe opzet vinden. „Het gaat alleen niet direct om de verhuur van vierkante meters, maar om een concept om op innovatief gebied met elkaar samen te werken. Onze partners zien potentie in een invulling in de vorm van een combinatie van een faculteit, een innovatiecentrum en bedrijven die nu al in The Gallery zitten.”

Over de verhuizing van het ITC naar de campus is het nodige te doen geweest. Een half jaar geleden lag er een plan voor sloop van het gebouw De Citadel op het UT-terrein en nieuwbouw voor het ITC op die plek. Die nieuwbouw bleek door de gestegen prijzen voor bouwmaterialen en hogere personeelskosten echter veel duurder dan gedacht, waarna het college van bestuur besloot drie alternatieven te onderzoeken.

Oplossing
„We hebben voor deze oplossing gekozen omdat het verbouwplan duurzaam is en de locatie goed bereikbaar per openbaar vervoer”, zegt Bult. „Op deze plek is de beoogde integratie van het ITC met andere faculteiten gewaarborgd. De verhuizing en verbouwing vallen bovendien financieel binnen het budget voor onze huisvestingsplannen”, aldus Bult.

Het huidige door de architecten Alberts & Van Huut ontworpen karakteristieke pand van het ITC aan de Hengelosestraat gaat in de verkoop. Hiervoor hebben zich volgens Bult al eerder kandidaten gemeld. „Nu het verhuisplan concreet is, starten we die gesprekken weer op.”

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Buro Bloc

Deel deze pagina: